Prijava
zelina1zelina2zelina11zelina2zelina2zelina6zelina2
A A A

Gradsko vijeće

Konstituirano 25. ožujka 2015. godine

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća
 
DUBRAVKO PONOŠ, dipl.ing.MBA
 
 
 
 
Potpredsjednica Gradskog vijeća
 
VESNA BIČAK-DANANIĆ, dipl.pol.
 
 
 
Potpredsjednik Gradskog vijeća
 
VLADO ŽIGROVIĆ, dr.vet.med. 
 
 
 
 
Članovi Gradskog vijeća
 
FILIP ĆURKO, univ.spec.oec.
doc.dr.sc. MARTINA DRAGIJA
ŠTEFICA FANJEK
ZORAN FUČKAN
dr.sc. MIROSLAV GJURAŠIN, dr.med.
ŠTEFICA KAMENARIĆ-FILIPOVIĆ, dr.med.
IVAN KOŠĆEC
MARIJA KRALJ, univ.bacc.cin.
FRANJO LAZARIN, dipl.oec.
ŽELJKO PECAK
ANA PUSTAK, bacc.oec.
KREŠIMIR POTOČKI, bacc.oec.
BERISLAV RATKAJEC, dr.vet.med. 
DRAŽEN VUKELIĆ
 
 
 
 
 
 

 

© 2010. Grad Sveti Ivan Zelina. Izrada i održavanje: Webstanica.NET