Utorak, 17 Ožujak 2020 06:35

Subvencija kamata poduzetnicima u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“

Grad Sveti Ivan Zelina  subvencionirati će kamatu poduzetnicima kojima su odobrena kreditna sredstva u okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak – HBOR.

Trenutno je u postupku sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi Programa „HBOR – subvencija kredita“ s HBOR-om i poslovnim bankama.

Kamata će biti subvencionirana s 1,00 p.p. godišnje za programe kreditiranja:

  • Poduzetništvo mladih, žena i početnika – najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 2.000.000,00 kuna
  • Investicije privatnog sektora – najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 5.000.000,00 kuna
  • Obrtna sredstva - najniži iznos 100.000,00 kuna, najviši iznos 1.000.000,00 kuna

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama i profitnim ustanovama koji ulažu na području Grada Svetog Ivana Zeline, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

U navedenom Programu i Zagrebačka županija će subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1,00 p.p. godišnje.

Cilj Programa „HBOR – subvencija kredita“ je povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva te lakša dostupnost izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta

Pročitano 255 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina