Utorak, 29 Listopad 2019 10:55

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

Na temelju članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline („Zelinske novine“, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06-pročišćeni tekst, 9/09, 11/09-pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13-pročišćeni tekst, 4/18, 20/18-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Svetog Ivana Zeline, donio je

PROCEDURU

o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

I

Ova procedura propisuje način i postupak izdavanja, te obračun naloga za službeni put dužnosnika Grada Sveti Ivan Zelina, kao i pročelnika, službenika i namještenika Upravnih tijela Grada Svetog Ivana Zeline.

II

Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

III

Način i postupak izdavanja , te obračun naloga za službeni put (u nastavku teksta: putni nalog) utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj 

AKTIVNOST ODGOVORNA OSOBA DOKUMENTI  ROK
1. Izdavanje putnog naloga Osoba koja se upućuje na službeni put

 

Putni nalog potpisuje Gradonačelnik ili osoba koju

Gradonačelnik ovlasti, a isti se obavezno

upisuje u Knjigu putnih naloga

 

1 dan prije službenog putovanja
2.  Obračun putnog naloga Dužnosnik/zaposlenik grada

 

1. Popunjava dijelove putnog naloga (datum i vrijeme polaska na službeni put

    te dolaska sa službenog puta, početno i završno stanje brojila, ako je koristio

    osobni automobil, cestarine i sl.

2. Prilaže dokumentaciju potrebnu za obračun troškova putovanja (karte

    prijevoznika u dolasku i povratku, karte za parkiralište i sl.)

3. Sastavlja pisano izvješće o rezultatima službenog puta i obavezno

     prilaže uz putni nalog

4. Obračunava troškove prema priloženoj dokumentaciji

5. Ovjerava putni nalog svojim potpisom

6.Podnosi putni nalog sa prilozima na isplatu

 

U roku 3 dana od povratka sa službenog puta
3.  Isplata putnog naloga Referent blagajnik i likvidator/referent za knigovodstvo

 

1.Provodi formalnu i matematičku provjeru obračunatog putnog naloga

2.Obračunati putni nalog daje Gradonačelniku na  potpis

3. Isplaćuje troškove po putnom nalogu

4. Likvidira putni nalog

5. Evidentira isplatu u računovodstvenom sustavu

 

U roku 5 dana od dana zaprimanja popunjenog putnog naloga

                                                                           IV

Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici grada Svetog Ivana Zeline.

KLASA: 400-01/19-01/03
URBROJ: 238/30-02/13-19-1
Sv. Ivan Zelina, 28. listopad 2019.

                                                                                                                                              GRADONAČELNIK
                                                                                                                                             Hrvoje Košćec, v.r.

Pročitano 1235 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija