• Advent u Zelini 2017.

  • Jesen kolekcionara: Izložba Valentaković

  • 1
  • 2
Ponedjeljak, 11 Prosinac 2017 12:49 Otvorenje izložbe "O životinjama i ljudima"

Otvorenje izložbe "O životinjama i ljudima"

Muzej Sveti Ivan Zelina i Etnografski muzej u Zagrebu pozivaju vas na otvorenje izložbe "O životinjama i ljudima" u utorak, 12. prosinca 2017. godine, s početkom u 19 sati.

Ponedjeljak, 11 Prosinac 2017 06:34

Natječaj za zakup poslovnog prostora (ponovljeni)

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15), članka 36.a Statuta Grada Sv. Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13- pročišćeni tekst), članka 4. stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 4/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 372-03/17-01/06, URBROJ: 238/30-02/07-17-3 od 07. prosinca 2017. godine raspisuje se

N A T J E Č A J
za zakup poslovnog prostora
(ponovljeni)

Utorak, 05 Prosinac 2017 13:06 Božićni dar umirovljenicima

Božićni dar umirovljenicima

Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 3.000,00 kuna mjesečno, Grad Sveti Ivan Zelina osigurao je božićni dar u iznosu od 100,00 kuna koju mogu podići, uz predočenje osobne iskaznice/odreska od mirovine u Gradskoj vijećnici, u vremenu od 09,00 - 15,00 sati, u dane:

Na temelju članka  36.a  Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13 – pročišćeni tekst),  a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Petak, 24 Studeni 2017 09:09

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u Suhodolu,

..
Petak, 17 Studeni 2017 12:29 Sportska dvorana ima novu i bolju rasvjetu

Sportska dvorana ima novu i bolju rasvjetu

Grad Sveti Ivan Zelina osigurao je zamjenu rasvjete u sportskoj dvorani u Svetom Ivanu Zelini, u koju su postavljena 103 nova rasvjetna tijela.

..
Utorak, 14 Studeni 2017 12:52

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj, dana 14. studenog 2017. objavljuje:

..
Utorak, 14 Studeni 2017 12:49

Rezultati pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, na određeno vrijeme, dana 14. studenog 2017. objavljuje:

..

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina