• Katastarska izmjera na području Grada Svetog Ivana Zeline

  Katastarska izmjera na području Grada Svetog Ivana Zeline

 • MALI ZELINSKI PLAC-izaberite OPG i naručite

  MALI ZELINSKI PLAC-izaberite OPG i naručite

 • Energetska i cjelovita obnova zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina

  Energetska i cjelovita obnova zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina

 • Godišnji izvještaj 2023.

  Godišnji izvještaj 2023.

 • Besplatne pripreme za državnu maturu

  Besplatne pripreme za državnu maturu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

N A T J E Č A J
za davanje u zakup lokacije za postavljanje pokretne naprave - kioska I. Daje se u zakup sljedeća lokacija u Sv. Ivanu Zelini:
1. lokacija na staroj tržnici (Trg A. Starčevića) površine 21,00 m2 za namjenu: prodaja voća i povrća

II. Lokacija iz točke I. daje se u zakup na određeno vrijeme do 31. prosinca 2012. godine, uz pravo zakupodavca da, bez ikakve
odgovornosti, u svako doba i prije isteka tog roka odustane od ugovora o zakupu bez navođenja razloga odustanka.

III. Zakupljena lokacija ne smije se dati u podzakup

IV. Početna cijena zakupnine:
- za cjelokupnu lokaciju pod I.1. iznosi 126,00 EUR-a (protuvrijednost u kunama) mjesečno
U zakupninu nisu uključeni režijski troškovi, već sve režijske troškove, kao i naknade, odnosno poreze vezane uz predmetnu
lokaciju snosi zasebno u cijelosti zakupnik.

V. Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe.

VI. Najpovoljniji ponuditelj s kojim će se sklopiti ugovor o zakupu lokacije je ponuditelj, koji, uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog
natječaja, ponudi i najviši iznos zakupnine.

VII. Ponude se podnose u zatvorenim omotnicama zaključno s danom 08. travnja 2011. godine do 10,00 sati na adresu: Grad Sv.
Ivan Zelina, Povjerenstvo za davanje u zakup lokacije za postavljanje pokretne naprave, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg A. Starčevića
12, uz naznaku «ponuda /zakup lokacije/ - ne otvarati».
Do navedenog roka ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Sv. Ivan Zelini, a ne u poštanskom uredu.
U ponudi je potrebno navesti cijenu zakupnine koju ponuditelj nudi za predmetnu lokaciju.
Uz ponudu je potrebno priložiti:
- osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresa, osobni identifikacijski broj)
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe
- rješenje o upisu u registar obrtnika ili obrtnicu za fizičke osobe - obrtnike
- izvod iz sudskog, odnosno drugog registra za pravne osobe
- dokaz o nekažnjavanju fizičke osobe, odnosno direktora ili druge odgovorne osobe
pravne osobe (uvjerenje suda, odnosno izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika)
- potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da je izvršena obveza plaćanja gradskih
poreza prema Gradu Sv. Ivanu Zelini, ne stariju od 30 dana
- potvrdu Grada Sv. Ivana Zeline o izvršenoj obvezi plaćanja komunalne naknade.
Priložena dokumentacija može biti i u preslici, čija će se istovjetnost s izvornikom provjeriti prije zaključivanja ugovora o zakupu
lokacije.
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je kod zaključivanja ugovora o zakupu lokacije predati Gradu Sv. Ivanu Zelinu bjanko
zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna, potvrđenu kod javnog bilježnika, kao osiguranje za uredno izvršavanje svih obveza iz tog
ugovora.

VIII. Javno otvaranje ponuda bit će 08. travnja 2011. godine u 10,00 sati u zgradi gradske uprave, dvorani za sastanke, I kat, na
adresi: Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina.
Svi natjecatelji mogu biti nazočni kod javnog otvaranja ponuda.
Nepravovremene i nepotpune ponude, kao i ponude natjecatelja koji imaju nepodmireni dospjeli dug prema Gradu neće se
razmatrati.

IX. Grad pridržava pravo ne odabrati ni jednog ponuđača te pravo poništenja natječaja bez ikakve odgovornosti prema
natjecateljima i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 01/2019-200; 2019-209.

KLASA: 372-03//10-01/05
URBROJ: 238/30-02-11-25

GRADONAČELNIK
Vlado Žigrović, dr.vet.med., v.r.

Zelinske novine 3/11
Srijeda, 30 Ožujak 2011 13:05 Obavijest popisnog povjerenstva

Obavijest popisnog povjerenstva

POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

Popis 2011.  provest će se u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.).

Sudjelovanje u Popisu je obavezno, što je naznačeno i u spomenutom zakonu, a osobe su dužne na pitanja u Popisu dati točne i potpune odgovore. Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti.

Popis je najveće statističko istraživanje jedne države kojim se prikupljaju, obrađuju i objavljuju podaci o stanovništvu, kućanstvima i stanovima.

Cilj je svakog popisa ustanoviti broj i teritorijalni raspored stanovništva, ukupno za cijelu državu, po županijama, gradovima/općinama i naseljima. Osim broja i prostornog rasporeda, popis stanovništva osigurava podatke o osnovnim demografskim, etničkim, obrazovnim, ekonomskim, migracijskim i drugim obilježjima stanovništva, o broju kućanstava, obitelji i njihovim karakteristikama te podatke o stambenom fondu, njegovim karakteristikama, opremljenosti, starosti zgrada itd. Posebna je vrijednost rezultata Popisa da su prikupljeni na cijelom području Republike Hrvatske, prema stanju u istom trenutku i jedinstvenoj Metodologiji popisa.

ŠTO VAS MOLIMO?

Vaše sudjelovanje iznimno je važno te Vas molimo da se odazovete na suradnju s popisivačem koji će pri dolasku u kućanstvo pokazati službeno ovlaštenje.

Svojim sudjelovanjem i točnim odgovorima na postavljena pitanja omogućit ćete da Popis 2011. bude kvalitetno proveden, što će osigurati i kvalitetne popisne rezultate. Molimo Vas da za članove svoga kućanstva pripremite osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj osobne iskaznice kako bi ih popisivač mogao upisati u obrasce.

Ako popisivač nikog ne zatekne kod kuće, ostavit će Obavijest o ponovnom dolasku  s naznačenim danom i vremenom dolaska, odnosno svoj kontakt telefon na koji ga možete nazvati i dogovoriti vrijeme popisivanja.

TAJNOST PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni Popisom službena su tajna i koristit će se isključivo za statističke svrhe kako je i propisano Zakonom o Popisu 2011. i Zakonom o službenoj statistici.

Podaci Popisa prikazivat će se isključivo u skupnom (agregiranom) obliku na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja.

Naša obveza jest u potpunosti zaštititi Vašu privatnost.

Još jednom Vas molimo za suradnju i unaprijed zahvaljujemo,

ŽUPANIJSKO POPISNO POVJERENSTVO

ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Utorak, 29 Ožujak 2011 12:03 »Štefek soldat« 2. put

»Štefek soldat« 2. put

Druga izvedba komedije "Štefek soldat" Štefice Fanjek u izvedbi Zelinskog amaterskog kazališta "ZAmKa", nakon uspješne nedjeljne premije, bit će odigrana u petak, 1. travnja 2011. u Pučkom otvorenom učilištu Sv. Ivan Zelina s početkom u 20 sati.

Ulaznice po cijeni od 30 kn možete kupiti na blagajni Učilišta radnim danom do 15 sati ili sat vremena prije početka predstave.

Rezervacija ulaznica na broj: 01/ 2059-062.

Nakon ove izvedbe "Štefek soldat" putuje na Županijsku smotru kazališnih amatera Zagrebačke županije koja će se održati 1. i 2. travnja u Pučkom otvorenom učilištu Samobor. ZAmKa je na rasporedu u subotu, 2. travnja u 15.45 sati.
Više podataka na www.pou-zelina.hr
Četvrtak, 24 Ožujak 2011 10:15 Sajam CroTour na Velesajmu

Sajam CroTour na Velesajmu

Međunarodni sajam CroTour svojim izložbenim dijelom, aktualnim pratećim stručnim programom, kao i zabavnim sadržajima za široku publiku, važan je marketinški alat za prezentaciju i ponudu turističkih odredišta i usluga.
Sudjelovanje na CroTouru je čvrsta podloga za stjecanje i razvoj novih ideja, globalni pristup i ciljani marketing. Osnovni cilj CroToura je svojim sudionicima osigurati podršku u planiranju, pripremi i realizaciji sljedeće turističke sezone.

Vitezovi zelingradski predstavili manifestaciju Međunarodni viteški turnir Sveta Helena na sajmu turizma Crotour na Zagrebačkom velesajmu i pozvali sve zainteresirane da dođu na spektakl oživljene povijesti u Sv. Helenu!
Četvrtak, 24 Ožujak 2011 08:40 Humanitarna utakmica za "Srce"

Humanitarna utakmica za "Srce"

Iako su krizna i teška vremena, Udruga Srce teži ka ostvarenju svojeg velikog i zahtjevnog cilja, a to je dovršenje Centra  u kojem ćemo još  bolje i kvalitetnije provoditi programe, projekte i zacrtane nam ciljeve,  a sve u korist djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Znatna financijska sredstva potrebna su nam za unutarnje uređenje prostora.
Stoga pozivamo sve ljude dobra srca da se uključe u predstojeću akciju
"Humanitarna nogometna utakmica"
02.04.2011. godine u 11 s ..
Srijeda, 23 Ožujak 2011 11:20 Dan narcisa 2011.

Dan narcisa 2011.

GDCK Sv. Ivan Zelina tradicionalno se uključuje u sve akcije usmjerene na zdravlje, a posebno na prevenciju i očuvanje zdravlja, stoga i ove subote obilježavamo Dan narcisa – cvijeta koji simbolizira borbu protiv raka dojke.

U Hrvatskoj godišnje od ove bolesti oboli 3500 žena, od čega njih 900 nažalost umre.

Sedmogodišnja suradnja s Udrugom edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije čiji je cilj sve žene iz naše županije od 18 do 69 godine educirati o ispravnom samopregledu dojki, organizacijom mamografs ..

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija