Prostorni plan uređenja Grada Svetog Ivana Zeline

 

Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to jest gradsko vijeće. Prostorni plan uređenja grada određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području grada.

Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom, odnosno detaljnim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SVETOG IVANA ZELINE

Zelinske novine br.: 08/04, 11/06, 9/11, 5/13, 13/15, 15/15, 4/17, 5/17, 6/17

 

 

 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

 • PROMET
 • ENERGETSKI SUSTAV-ELEKTROENERGETIKA
 • POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
 • ENERGETSKI SUSTAV-PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT PLINA
 • VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-ODVODNJA OTPADNIH VODA I ODLAGANJE OTPADA
 • VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-KORIŠTENJE VODA I UREĐENJE VODOTOKA
 •  

   3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

 • PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
 • PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
 • PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
 • HIDROGEOLOŠKA KARTA SLIVA VELIKE I MALE REKE
 •  

   4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Sv. Ivan Zelina, Biškupec Zelinski, Selnica Psarjevačka. Blaževdol, Donje Psarjevo, Curkovec, Obrež Zelinski, Marinovec Zelinski, Šulinec, Breg Mokrički, Donja Topličica, Pretoki, Berislavec i Gornja Topličica
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NESELJA - Paukovec, Bukevje, Majkovec, Laktec i Banje Selo
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Križevčec, Sveta Helena, Majkovec i Bukevje
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Brezovec Zelinski, Curkovec, Obrež Zelinski, Sveta Helena, Goričanec, Križevčec i Majkovec
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Donja Zelina, Brezovec Zelinski, Vukovje Zelinsko, Sveta Helena, Goričanec i Križevčec
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Hrnjanec, Bukovec Zelinski, Goričica, Donja Zelina, Paukovec i Vukovje Zelinsko
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Blaškovec, Hrnjanec i Goričica
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Donje Psarjevo, Selnica PSarjevačka, Blaževdol, Suhodol Zelinski, Curkovec, Bukovec Zelinski, Donja Zelina i Brezovec Zelinski
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NESELJA - Gornja Drenova, Hrnjanec, Suhodol Zelinski, Blaškovec, Nespeš i Bukovec Zelinski
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Donja Drenova, Gornja Drenova, Bunjak, Nespeš, Gornje Psarjevo, Donje Psarjevo, Blaževdol, Suhodol Zelinski, Bukovec Zelinski, Hrnjanec i Blaškovec
 • GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - Sv. Ivan Zelina, Biškupec Zelinski, Selnica PSarjevačka, Blaževdol, Donje Psarjevo, Gornje Psarjevo, Nespeš, Gornja Drenova, Bunjak i Velika Gora
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Sv. Ivan Zelina, Šulinec, Marinovec Zelinski, Obrež Zelinski i Curkovec
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Pretoki, Sv. Ivan Zelina, Donja Topličica, Breg Mokrički, Šulinec, Berislavec i Novo Mjesto
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Donje Orešje, Kalinje, Gornja Topčičica, Biškupec Zelinski, Sv. Ivan Zelina, Pretoki, Berislavec, Črečan, Hrastje, Šalovec i Filipovići
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Donje Orešje, Črečan, Kalinje i Zadrkovec
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA . Gornje Orešje, Donje Orešje, Zadrkovec, Šalovec, Hrastje, Komin, Filipovići, Šurdovec, Novakovec Bisaški, Dubovec Bisaški, Tomaševec
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Gornje Orešje, Donje Orešje, Žitomir i Prepolno
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Žitomir, Prepolno i Gornje OrešjeGRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Žitomir, Prepolno i Gornje Orešje
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Dubovec Bisaški, Tomaševec, Radoišće, Komin, Keleminovec, Polonje, Polonje Tomaševečko i Mokrica Tomaševečka
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Hrastje, Polonje, Polonje Tomaševečko, Berislavec, Breg Mokrički, Novo Mjesto i Mokrica Tomaševečka
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Novo Mjesto, Krečaves i Breg Mokrički
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Radoišće, Tomaševec, Dubovec Bisaški, Komin, Zrinščina i Gornji Vinkovec
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Zrinščina, Gornji Vinkovec i Radoišće
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Salnik, Gornji Vinkovec, Radoišće i Mokrica Tomaševečka
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Polonje, Polonje Tomaševečko, Mokrica Tomaševečka, Novo Mjesto i Krečaves
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Curkovec, Obrež Zelinski, Krečaves i Brezovec Zelinski
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Gornje Psarjevo, Velika Gora, Nespeš, Gornja Drenova, Kladešćica i Biškupec Zelinski
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Gornja Drenova, Gornje Psarjevo, Kladešćica i Žitomir
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Gornje Orešje, Donje Orešje, Kalinje, Gornja Topličica, Kladešćica i Žitomir
 •  

   

  Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Grada Svetog Ivana Zeline

   

   

  O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

  © 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

  Pristupačnost
  Kontrast
  Povećaj slova
  Smanji slova
  Disleksija