Javna nabava

 Plan nabave za 2024. godinu

 Plan nabave za 2023. godinu

  Plan nabave za 2022. godinu  

POSTUPCI JAVNE NABAVE

Postupci javne nabave Grada Svetog Ivana Zeline dostupni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Grada Svetog Ivana Zeline dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Sprječavanje sukoba interesa

1. ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) objavljujemo da je Grad Sveti Ivan Zelina u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. i članka 77. stavka 1. ovog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • PRIVATNA ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. MIRJANA HRANJEC BANOVEC, Ulica Matije Gupca 2, 10380 Sv. Ivan Zelina;
  • Hrvatski Crveni Križ, Gradsko Društvo Crvenog Križa Sveti Ivan Zelina, Bocakova ulica 13, 10380 Sveti Ivan Zelina;
  • MEDIC CENTAR TALUS d.o.o., Ulica Matije Gupca 2, 10380 Sv. Ivan Zelina;

2. PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE

Sukladno odredbi članka 5. stavka 2. točke 1. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove („Narodne novine“, broj 28/23) objavljujemo da je Grad Sveti Ivan Zelina u sukobu interesa u smislu članka 4. stavka 2. točke 1. i stavka 3. ovog Pravilnika sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • PRIVATNA ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR. MIRJANA HRANJEC BANOVEC, Ulica Matije Gupca 2, 10380 Sv. Ivan Zelina;
  • Hrvatski Crveni Križ, Gradsko Društvo Crvenog Križa Sveti Ivan Zelina, Bocakova ulica 13, 10380 Sveti Ivan Zelina;
  • MEDIC CENTAR TALUS d.o.o., Ulica Matije Gupca 2, 10380 Sv. Ivan Zelina

 

 

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija