Organizacijski ustroj

Tijela Grada Svetog Ivana Zeline su:
1. Predstavničko tijelo - Gradsko vijeće
2. Izvršno tijelo - Gradonačelnik
3. Gradska uprava - upravni odjeli i službe.


Gradsko vijeće
je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, Zakonom i Statutom. Gradsko vijeće ima 17 članova odnosno vijećnika.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti u Gradu.
Gradonačelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave, za obavljanje poslova državne uprave, prenijetih u djelokrug tijela Grada. Odgovoran za ustavnost i zakonitost u obavljanju poslova iz svog djelokruga, te za ustavnost i zakonitost akata i rada upravnih tijela Grada.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad, zaduženi su upravni odjeli i službe.

Upravni odjeli Grada Svetog Ivana Zeline su:
- Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša
- Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativne, upravno-pravne i ostale poslove
- Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija