Dječje gradsko vijeće

 

 

Dječje gradsko vijeće je savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese te aktivno sudjelovanje djece u Gradu Svetom Ivanu Zelini. Dječje gradsko vijeće omogućit će djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu.

 

Ostvarivanje dječje participacije u gradu veže se uz skupinu prava djece definiranih Konvencijom UN-a o pravima djeteta (1989.). Participacija djece u lokalnoj zajednici, uz podršku i poštovanje odraslih i vršnjaka, odnosi se na sljedeće aktivnost:

  • Dobivanje i dijeljenje informacija
  • Konzultiranje o stvarima koje se tiču života u gradu
  • Aktivno sudjelovanje u različitim aktivnostima u gradu
  • Sudjelovanje u odlukama koje su važne za život djece u zajednici
  • Predlaganje i ostvarivanje svojih ideja i projekata u zajednici

Grad Sveti Ivan Zelina donio je 19. rujna 2023. godine Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline  kao savjetodavnog tijela Grada Svetog Ivana Zelina koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese te aktivno sudjelovanje djece u Gradu Svetom Ivanu Zelini.

 

Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline

Odluka o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline

Izbori za Dječje gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline

Rezultati izbora za I. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline

 

 

 

 

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija