Utorak, 26 Lipanj 2018 12:38

Objava rezultata pisanog testiranja

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, objavljuje

Utorak, 19 Lipanj 2018 09:24

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, dana 19. lipnja 2018., objavljuje

Utorak, 19 Lipanj 2018 09:21

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, dana 19. lipnja 2018., objavljuje

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 013-03/18-01/05, URBROJ: 238/30-02/07-18-1 od 07. lipnja 2018 . godine, Natječajno povjerenstvo raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina

 

U „Narodnim novinama" broj 52 od 06.06.2018. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

 

U „Narodnim novinama" broj 52 od 06.06.2018. objavljen je natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent za komunalne i druge javne naknade, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj, m/ž).

Na temelju članka 33. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline (“Zelinske novine” br. 8/01, 1/06, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst, 4/18) te Odluke Gradskog vijeća o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline od 19.04.2018. godine, klasa: 021-01/18-01/02, urbroj: 238/30-01/01-18-3, Odbor za izbor i imenovanja, objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za članove
Savjeta mladih Grada Svetog Ivana Zeline i njihove zamjenike

Stranica 4 od 17

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina