Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 63

Petak, 10 Lipanj 2011 07:54

Poziv na pismeno testiranje

Na temelju čl. 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i po­dručnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje na radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, dana 10. lipnja 2011., objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 

 I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat DRAGUTIN MAHNET.

 II. Kandidat pozvan na pisano testiranje (naveden pod točkom I.) treba doći u zgradu gradske uprave Grada Sv. Ivana Zeline, I kat, Trg A. Starčevića 12, Sv. Ivan Zelina, dana 17. lipnja 2011.g. u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vri­jeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 10,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putov­nicu.

Pisani test sastojat će se od 50 pitanja. Kod većine trebat će obaviti odabir iz­među ponuđenih odgovora. Broj točnih odgovora bit će podijeljen s 5, što će - zaokruženo na jednu decimalu - dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).

Testiranje traje 75 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Svetog Ivana Zeline www.zelina.hr.

 III. Rezultat pisanog testiranja bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline dana 20. lipnja 2011.g.

Osim toga, Povjerenstvo će, putem kontakt telefona navedenih u prijavi, oba­vijestiti  kandidata o rezultatu testiranja.

Pritom će kandidat ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju istim putem ujedno biti obaviješten o terminu njegovog intervjua. Povjerenstvo planira provesti intervju dana 21. lipnja 2011.g.

 IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Svetog Ivana Zeline.

 
PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Branka Hođa, dipl.iur.

Pročitano 1625 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina