Petak, 22 Svi 2020 10:41

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene (I,K) Obrež Zelinski na okoliš

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene (I,K) Obrež Zelinski na okoliš - informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (čl.7., st.2), na službenoj internetskoj stranici Grada Svetog Ivana Zeline (www.zelina.hr) objavljuje se slijedeće:
U postupku ocjene utvrđeno je da Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene (I,K) Obrež Zelinski neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da je Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene (I,K) Obrež Zelinski prihvatljiv za ekološku mrežu.

Prilozi:

1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene (I,K) Obrež Zelinski na okoliš

2. Odluka u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene (I,K) Obrež Zelinski na okoliš

Pročitano 420 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina