Natječaji
Petak, 15 Studeni 2019 13:31

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u Kladešćici, a koja u cijelosti ili djelomično zahvaća ili graniči sa zemljištima oznake k. č. br. 3758/3, 3803/2, 3803/1, 3823, 3822, 3821, 3820 katastarske općine Orešje,

Srijeda, 25 Rujan 2019 09:33

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put od Zelingrada do Kladešćice kbr. 7c,

Srijeda, 25 Rujan 2019 09:28

Poziv na javni uvid

 

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u Kominu ,

Ponedjeljak, 26 Kolovoz 2019 12:12

Javni poziv

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. stavak 1. točku 1. i članak 60. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, broj 68/18, 110/18) te Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture, KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11, od 2. travnja 2019., Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje

Utorak, 21 Svi 2019 10:17

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – dio ulice Čegci u naselju Biškupec Zelinski,

Utorak, 21 Svi 2019 10:14

Javni poziv

kojim Grad Sveti Ivan Zelina, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Grada Svetog Ivana Zeline, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta – put u naselju Gornje Psarjevo,

1. PREDMET PRODAJE

- Vrsta vozila: M1 motorna vozila sa manje od 8 sjedala
- Marka vozila: Opel
- Tip i model vozila: Astra classic 1.4i TWINPORT
- Boja vozila: plava
- VIN oznaka: W0L0TGF487G130645
- Reg. oznaka: ZG1870DJ
- Vrsta motora: benzin
- Godina proizvodnje: 2007.
- Snaga motora (kW): 66 kw
- Radni obujam (3m3): 1389
- Prijeđeni km: 165.534
- Registriran do: 10.09.2019.

Više navedeno vozilo moguće je razgledati svakog radnog dana u razdoblju od 07,00 do 15,00 sati na adresi Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina.

2. POČETNA CIJENA
8.713,34 kuna

3. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Vozilo se prodaje prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi.

Ugovor o kupoprodaji vozila sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, natječaj će se ponoviti.

4. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu),
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (neslužbeni izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana),
- iznos ponuđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

5. JAMČEVINA
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Velike Gorice IBAN: HR9023600001842900004, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline.“

Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

6. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmotriti.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

7. ODLUKA O PODNESENIM PRIJAVAMA
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Natječajnog povjerenstva. Natječajno povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati ni jedna ponuda. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

8. UGOVOR O KUPOPRODAJI
Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 8 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 8 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Svetog Ivana Zeline naveden u ugovoru. Eventualne poreze i druge pristojbe podmiruje kupac.

9. OSTALI PODACI:
Grad Sveti Ivan Zelina zadržava pravo odustanka od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/2019-214 ili na adresi Trg A. Starčevića 12, soba 38.

KLASA: 406-09/19-01/12
UR.BROJ: 238/30-02/19-19-5
Sv. Ivan Zelina, 14. svibnja 2019.

GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec, v.r.

 

1. PREDMET PRODAJE
- Vrsta vozila: M1 motorna vozila sa manje od 8 sjedala
- Marka vozila: Opel
- Tip i model vozila: Astra classic 1.4i TWINPORT
- Boja vozila: plava
- VIN oznaka: W0L0TGF487G130645
- Reg. oznaka: ZG1870DJ
- Vrsta motora: benzin
- Godina proizvodnje: 2007.
- Snaga motora (kW): 66 kw
- Radni obujam (3m3): 1389
- Prijeđeni km: 165.534
- Registriran do: 10.09.2019.

Više navedeno vozilo moguće je razgledati svakog radnog dana u razdoblju od 07,00 do 15,00 sati na adresi Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina.

2. POČETNA CIJENA
10.892,67 kuna

3. UVJETI I NAČIN PRODAJE
Vozilo se prodaje prema načelu „viđeno-kupljeno“, slijedom čega su isključeni svi naknadni prigovori kupca po bilo kojoj osnovi.

Ugovor o kupoprodaji vozila sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, natječaj će se ponoviti.

4. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB i adresu),
- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba,
- dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (neslužbeni izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana),
- iznos ponuđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

5. JAMČEVINA
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne vrijednosti vozila za čiju se kupnju daje ponuda. Dužna jamčevina se uplaćuje na račun Grada Velike Gorice IBAN: HR9023600001842900004, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Svetog Ivana Zeline.“

Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja Ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

6. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Grad Sveti Ivan Zelina, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom: „Ponuda na natječaj za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati“

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude podnesene izvan roka, kao i nepotpune ponude neće se razmotriti.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

7. ODLUKA O PODNESENIM PRIJAVAMA
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Natječajnog povjerenstva. Natječajno povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati ni jedna ponuda. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

8. UGOVOR O KUPOPRODAJI
Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 8 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 8 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Svetog Ivana Zeline naveden u ugovoru. Eventualne poreze i druge pristojbe podmiruje kupac.

 9. OSTALI PODACI:

Grad Sveti Ivan Zelina zadržava pravo odustanka od prodaje nakon provedenog natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/2019-214 ili na adresi Trg A. Starčevića 12, soba 38.

KLASA: 406-09/19-01/12
UR.BROJ: 238/30-02/19-19-3
Sv. Ivan Zelina, 02. svibnja 2019.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec, v.r.

Sukladno odredbama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Zelinske novine br. 11/17) Grad Sveti Ivan Zelina objavljuje:

Poziv na dostavu ponuda poštanske usluge za potrebe Grada Svetog Ivana Zeline
Troškovnik

Stranica 3 od 20

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama | Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina