01.07.2022. - 7. sjednica Gradskog vijeća

1. Usvajanje Zapisnika s
    a) 5. sjednice Gradskog vijeća
    b) 6. sjednice Gradskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Svetog Ivana Zeline za 2020.
4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje 01.07.2021. do 31.12.2021. godine
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada
    Svetog Ivana Zeline u 2021. godini
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
    Svetog Ivana Zeline u 2021. godini

9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
10. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Svetom Ivanu Zelini
11. Donošenje Odluke o izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Svetog Ivana Zeline
12. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima Grad
      Sveti Ivan Zelina nije osnivač

DOPUNA DNEVNOG REDA

13. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
14. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
15. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području
      Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
16. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
      području Grada Svetog Ivana Zelini za 2022. godinu
17. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
18. Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu

 

SNIMKA SJEDNICE - https://youtu.be/ICth-PgO0RI 

 

Pročitano 540 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija