21.12.2022. - 9. sjednica Gradskog vijeća

1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline
2. Aktualni sat
3. Donošenje II izmjena i dopuna Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o III izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
5. Donošenje II izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
6. Donošenje II izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline u 2022. godini
7. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
8. Donošenje II izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
9. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa financiranja potreba socijalne skrbi Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
10. Donošenje Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu
12. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu
13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu
14. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
15. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu
16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu
17. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svetog Ivana Zeline
18. Donošenje Programa financiranja potreba socijalne skrbi Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu
19. Donošenje Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2023. godinu

20. Donošenje
A) Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2022. godinu
B) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje od 2023. do 2025. godine
21. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu
22. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Svetog Ivana Zeline
23. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Grada Svetog Ivana Zeline za 2023. godinu
24. Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2025.
25. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Donjoj Zelini
26. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene (I, K) Obrež Zelinski
27. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline
28. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Proljeće
29. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće

SNIMKA SJEDNICE - https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=sJsrUAKMK_s

Pročitano 528 puta

O Zelini | Ustroj | Pristup informacijama |Izjava o pristupačnosti |Korisni linkovi | Kontakt

© 2008-2016. Sva prava pridržana. Grad Sveti Ivan Zelina

Pristupačnost
Kontrast
Povećaj slova
Smanji slova
Disleksija